en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
   

Chánh Văn Phòng
Nguyễn Ngọc Lan Anh
 
 
Phó Chánh Văn Phòng
Ngô Thanh Xuân
 
Phó Chánh Văn Phòng


 CÁC BỘ PHẬN THUỘC VĂN PHÒNG

 BỘ PHẬN  TỔ TRƯỞNG  ĐIỆN THOẠI  EMAIL
 Hành chính - Văn Thư  Võ Khánh Ly  0773.846.066  ubndphuquoc@gmail.com
 Quản trị - Lễ tân  Dương Ngọc Thu  0773.848.263  quantriletan@phuquoc.gov.vn
 Chuyên viên nghiên cứu  Nguyễn Quốc Hưng  0773.848.350  chuyenvien@phuquoc.gov.vn
 Tiếp công dân  Nguyễn Ngọc Lan Anh  0773.982.085  tiepcongdan@phuquoc.gov.vn
 Tiếp nhận và trả kết quả  Lê Thị Thu Thảo  0773.848.352  motcua@phuquoc.gov.vn
 Cổng thông tin điện tử  Lê Thị Thu Thảo  0773.994.558  banbientap@phuquoc.gov.vnDANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THÔNG BÁO GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: