en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Đây là hoạt động do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 tổ chức.
Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” lần này giới thiệu, trưng bày các tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ.
Lễ giao - nhận quân hàng năm thực sự là ngày hội của toàn quân, toàn dân. Tuổi trẻ huyện đảo tiếp bước cha anh lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng cao cả đối với đất nước, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, quyết tâm xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
Sáng 4/9, tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ tư lệnh Quân khu 9 đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Lữ đoàn 950.
Sáng ngày 18/07/2014, UBND huyện Phú Quốc phối hợp Ban chỉ huy quân sự huyện  tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Đề án: “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 – 2016”.
Nhằm thiết thực chào mừng 84 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 39 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống nhất đất nước.
Được sự chỉ đạo, thống nhất của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, Thường trực Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng NVQS huyện tổ chức lễ giao – nhận quân năm 2014.
Được sự chỉ đạo, thống nhất của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, Thường trực Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện. Hội đồng NVQS huyện tổ chức kế hoạch chương trình lễ giao – nhận quân năm 2014.
Theo Quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang, nêu rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và số lượng biên chế của Đội Kiểm tra trật tự đô thị huyện Phú Quốc.
Tìm kiếm theo ngày:
Tin đã đưa:
Danh sách các đơn vị kinh doanh thông báo giá trên địa bàn huyện Phú Quốc.
....................................................................................................................
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi xét tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 của huyện Phú Quốc.
....................................................................................................................
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2018 của huyện Phú Quốc.
....................................................................................................................
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức sự nghiệp thuộc huyện năm 2018.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: