en-USvi-VN
Thông tin tuyên truyền
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Công khai cân đối ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018.

Xem chi tiết

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của huyện Phú Quốc.

Xem chi tiết

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2016 huyện Phú Quốc.

Xem chi tiết

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Phú Quốc.

Xem chi tiết

Quyết định về việc công bố, công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày:
Tin đã đưa:
BẢN ĐỒ PHÚ QUỐC
Thông báo
Thông báo điều chỉnh phần thi viết chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành đối với kỳ thi tuyển viên chức năm 2018.
....................................................................................................................
Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
....................................................................................................................
Thông báo về việc giảm chỉ tiêu xét tuyển công chức cấp xã năm 2018.
....................................................................................................................
Thông báo bổ sung trình độ chuyên môn đối với các vị trí tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc năm 2018.
....................................................................................................................
Thông báo về việc thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc năm 2018.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: