en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
       ĐƠN VỊ    CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI
Thị Trấn Dương Đông
(0297) 3.846.015    
Trương Quốc Thanh
Chủ tịch
Trần Mỹ Hiệp
Phó chủ tịch
Huỳnh Hồng Thái Phó chủ tịch  
Thị trấn An Thới

(0297)3.844.013 
Phan Quốc Thới
Chủ tịch
Trần Văn Tiến Phó chủ tịch
 Huỳnh Quang hải  Phó Chủ tịch  
Xã Bãi Thơm
(0297) 3.845.703
Trần Thanh Huyền Chủ tịch
Nguyễn Thị Ngọc Phó chủ tịch  
Đào Giang Nam Phó chủ tịch
Xã Cửa Cạn
(0297) 3.986.003
Phan Hoàng Tuấn Chủ tịch
Hà Việt Hùng
Phó chủ tịch

Phó chủ tịch
Xã Cửa Dương
(0297) 3.846.228
Trần Văn Việt
Chủ tịch
Nguyễn Thanh Hòa Phó chủ tịch
Nguyễn Thị Mỹ Vân Phó chủ tịch

Xã Dương Tơ
(0297) 3.846.227
Ngô Triệu Cầm Chủ tịch
Trần Hiến Phát Phó chủ tịch
Huỳnh Viễn Phước Phó chủ tịch
 
Xã Hàm Ninh
(0297) 3.849.907
Đỗ Văn Sơn Chủ tịch
Trần Văn Thái Phó chủ tịch
Nguyễn Kim Tới Phó chủ tịch
Xã Gành Dầu
(0297) 3.845 544
Lê Thị Hằng Chủ tịch
Phạm Hữu Kiệt Phó chủ tịch
Nguyễn Thanh Hiền Phó chủ tịch
Xã Hòn Thơm
(0297) 3.849.114
Dương Thanh Vân Chủ tịch
Trần Quốc Hưng Phó chủ tịch
Nguyễn Hoàng Phi Phó chủ tịch
Xã Thổ Châu
(0297) 3.845.008
Đỗ Văn Dừng Chủ tịch
Nguyễn Tấn Lập
Phó chủ tịch
Nguyễn Thanh Nhiệm Chủ tịch HĐND xã
Phó chủ tịch
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THÔNG BÁO GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC
....................................................................................................................
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2020
....................................................................................................................
Thông báo về việc phối hợp mở tài khoản ngân hàng để tích hợp dịch vụ công trực tuyến.
....................................................................................................................
Tham gia cuộc thi ảnh " Nét đẹp Công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: