en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

VĂN PHÒNG HĐND-UBND Nguyễn Ngọc Lan Anh Chánh Văn phòng  (0297) 3 846 066
Văn Mạnh Trường
Phó Chánh Văn Phòng
 
 Ngô Thanh Xuân Phó Chánh Văn Phòng
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 Đống Thành Đạt Trưởng phòng  (0297) 3 847 941
 Đỗ Văn Tuân Phó Trưởng phòng
 Đoàn Thanh Hùng Phó Trưởng phòng  
PHÒNG KINH TẾ
(0297) 3 847 747
 Nguyễn Minh Trực Trưởng phòng
 Trần Thị Hồng
Phó Trưởng phòng

 Trương Xuân Nhơn Phó Trưởng phòng
 
PHÒNG LĐTB & XH
(0297) 3 846 254
 Nguyễn Kim Cư Trưởng phòng
 Phạm Thanh Nghĩa Phó Trưởng phòng
PHÒNG NỘI VỤ 

 Diệp Phú Vĩnh Trưởng phòng  (0297) 3 994 992
 Nguyễn Thị Thu Thắm Phó Trưởng phòng  (0297) 3 847 469
 Nguyễn Duy Linh Phó Trưởng phòng  
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

 Võ Chí Sĩ Trưởng phòng  (0297) 3 982 994
 Đặng Quốc Dũng Phó Trưởng phòng  (0297) 3 993.099
 Du Việt Thanh
Phó Trưởng phòng  (0297) 3 996 050
 Phạm Thị Cẩm Tiên Phó Trưởng phòng  (0297) 3 996 179
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 Nguyễn Tường Diễm  Linh Giang
Trưởng phòng  (0297) 3 846 268           
 Bùi Nhất Phương  Phó Trưởng Phòng  
 Nguyễn Thị Ngọc Nương  Phó Trưởng Phòng  
PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

 Lê Quang Minh Trưởng phòng  (0297) 3 994 414
 Trương Thành Tấn
Phó Trưởng phòng
 
 Huỳnh Văn Son Phó Trưởng phòng
PHÒNG TƯ PHÁP

 Võ Tấn Huy Trưởng phòng  (0297) 3 847 353
 Trần Kim Phụng Phó Trưởng phòng
PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

 Trần Văn Thọ Trưởng phòng (0297) 846 331
 Văn Thị Ngọc Quyên  Phó Trưởng phòng  
PHÒNG Y TẾ

 Đặng Thành Tấn Trưởng phòng  (0297) 3 994 155
THANH TRA HUYỆN 

 Nguyễn Trọng Thưởng  Chánh Thanh tra (0297) 3 846 047
 Trương Công Quý  Phó Chánh Thanh tra
 Trần Quang Lợi
 Phó Chánh Thanh tra
 
Thông báo về việc xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Báo cáo công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách và đầu tư XDCB quý I năm 2019.
....................................................................................................................
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức cấp xã 2018.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: