en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

VĂN PHÒNG HĐND-UBND Nguyễn Ngọc Lan Anh Chánh Văn phòng  (0297) 3 846 066
Văn Mạnh Trường
Phó Chánh Văn Phòng
 
 Ngô Thanh Xuân Phó Chánh Văn Phòng
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 Đống Thành Đạt Trưởng phòng  (0297) 3 847 941
 Đỗ Văn Tuân Phó Trưởng phòng
 Đoàn Thanh Hùng Phó Trưởng phòng  
PHÒNG KINH TẾ
(0297) 3 847 747
 Nguyễn Minh Trực Trưởng phòng
 Trần Thị Hồng
Phó Trưởng phòng

 Trương Xuân Nhơn Phó Trưởng phòng
 
PHÒNG LĐTB & XH
(0297) 3 846 254
 Nguyễn Kim Cư Trưởng phòng
 Phạm Thanh Nghĩa Phó Trưởng phòng
PHÒNG NỘI VỤ 

 Diệp Phú Vĩnh Trưởng phòng  (0297) 3 994 992
 Nguyễn Thị Thu Thắm Phó Trưởng phòng  (0297) 3 847 469
 Nguyễn Duy Linh Phó Trưởng phòng  
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

 Võ Chí Sĩ Trưởng phòng  (0297) 3 982 994
 Đặng Quốc Dũng Phó Trưởng phòng  (0297) 3 993.099
 Du Việt Thanh
Phó Trưởng phòng  (0297) 3 996 050
 Phạm Thị Cẩm Tiên Phó Trưởng phòng  (0297) 3 996 179
PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 Nguyễn Tường Diễm  Linh Giang
Trưởng phòng  (0297) 3 846 268           
 Bùi Nhất Phương  Phó Trưởng Phòng  
 Nguyễn Thị Ngọc Nương  Phó Trưởng Phòng  
PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

 Lê Quang Minh Trưởng phòng  (0297) 3 994 414
 Trương Thành Tấn
Phó Trưởng phòng
 
 Huỳnh Văn Son Phó Trưởng phòng
PHÒNG TƯ PHÁP

 Võ Tấn Huy Trưởng phòng  (0297) 3 847 353
 Trần Kim Phụng Phó Trưởng phòng
PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN

 Trần Văn Thọ Trưởng phòng (0297) 846 331
 Văn Thị Ngọc Quyên  Phó Trưởng phòng  
PHÒNG Y TẾ

 Đặng Thành Tấn Trưởng phòng  (0297) 3 994 155
THANH TRA HUYỆN 

 Nguyễn Trọng Thưởng  Chánh Thanh tra (0297) 3 846 047
 Trương Công Quý  Phó Chánh Thanh tra
 Trần Quang Lợi
 Phó Chánh Thanh tra
 
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THÔNG BÁO GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC
....................................................................................................................
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2020
....................................................................................................................
Thông báo về việc phối hợp mở tài khoản ngân hàng để tích hợp dịch vụ công trực tuyến.
....................................................................................................................
Tham gia cuộc thi ảnh " Nét đẹp Công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: