en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 


 Chủ tịch
Nguyễn Đức Kỉnh

 

Phó Chủ tịch

 
 
Phó Chủ tịch
 
Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội
 
 
Trưởng Ban Pháp chế
 
Phó Ban Kinh tế - Xã hội
 
 
Phó Ban Pháp chế

ĐẠI BIỂU

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI
Huỳnh Văn Khởi
 
Phạm Thị Xuân Lan

 
Huỳnh Thanh Trông

 
Đặng Thành Tài


Phạm Huỳnh Quốc Thanh

Phạm Văn Nghiệp


Trương Tấn Hưng    
Trần Thị Lệ Hà    
Diệp Phú Vĩnh
   
Nguyễn Chí Hướng    
Lê Thành    
Nguyễn Hồng Tươi
   
Ngô Triệu Cầm
   
Đoàn Văn Tiến    
Đặng Thị Hồng Gấm
   
Huỳnh Quang Hưng
   
Nguyễn Văn Đông An
   
Đinh Hoàng Vẹn
   
Trần Văn Thuận
   
Diệp Tấn Hiền
   
Huỳnh Văn Hạnh
   
Đặng Thành Tấn
   
Nguyễn Trường Hải Đăng
   
Trần Văn Dũng
   
Bùi Nhất phương
   
Phan Xuân Trí
   
Nguyễn Thị Ngọc
   
Nguyễn Thị Kim Loan
   
Lê Đình Quảng
   
Vũ Thị Ninh Doan     
Đinh Khoa Toàn    
Phan Văn Lực
   


DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THÔNG BÁO GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: