en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
ĐƠN VỊ
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
BCH Quân sự huyện
(0297) 3.846.095 - (0297) 3.980.654
Nguyễn Văn Thắng Chỉ huy trưởng (0297) 3.846.343
Vũ Văn Tuân Chỉ huy phó/TMT (0297) 3.846.095
Trần Minh Khởi Chỉ huy phó (0297) 3.848.210
Nguyễn Minh Dương Chỉ huy phó  
Bệnh viện đa khoa 
(0297) 3.846.971 - 3.846.972
Chưa có Giám đốc (0297) 3.846.971
Trương Văn Hữu Phó Giám đốc (0297) 3.846.894
Nguyễn Anh Tuấn Phó Giám đốc  
BQL Bến cảng
(0297) 3.846.140 - 3.848.277
Đoàn Văn Toàn Trưởng ban
Nguyễn Anh Dũng Phó ban
BQL Các dự án Đầu tư và Phát triển
(0297) 3.846.333 - 3.846.555
Đào Duy Quang Giám đốc
Võ Hoài Khoa
Phó Giám đốc
Nguyễn Duy Điền Phó Giám đốc
 
BQL Công Trình Công cộng
(0297) 3.847.953 
 Huỳnh Văn Minh
Giám đốc  
Chưa có Phó ban
Nguyễn Minh Triết Phó ban
Ban Quản lý Khu kinh tế PQ
(0297) 3.994.771 - 3.994.772 
Nguyễn Thống Nhất Trưởng ban
Võ Công Sơn Phó Trưởng ban
Phan Văn Cường Phó Trưởng ban
 Nguyễn Thanh Tùng Phó Trưởng Ban  
Mai Thị Mỹ Hiệp Chánh Văn phòng (0297) 3.994.770
Lê Minh Quý Phó Chánh VP
Lý Hoài Giang Phó Chánh VP
BQL Rừng phòng hộ
(0297) 3.847.820 - 3.848.894
Dương Minh Tâm
Giám đốc
Nguyễn Thanh Hải Phó Giám đốc
Bưu điện huyện                 
(0297) 3.846.117 - 3.846.221
Lê Trường Thành Giám đốc (0297) 3.846.038
Lê Công Minh Phó Giám đốc (0297) 3.846.064
Cảnh sát biển 4

Lê Văn Minh
Tư Lệnh
Nguyễn Văn ba Phó Tư lệnh  
Trần Minh Quốc Phó Tư lệnh
 
Vũ Văn Khánh Phó Tư lệnh  
Chi cục Thống kê huyện
(0297) 3.846.110 - 3.290.840
Võ Thu Đông Trưởng phòng (0297) 3.846.110
Chi cục thuế
(0297) 3.846.071 - 3.846.580
Đoàn Văn  Đức Chi Cục trưởng (0297) 3.846.071
Trần Thanh Phong Chi Cục phó (0297) 3.982.871
Nguyễn Trọng Cường Chi Cục phó (0297) 3.703.313
Phạm Quang Chi Cục phó  
Chi nhánh điện lực Phú Quốc
(0297) 3 607 082
Nguyễn Văn Minh Giám đốc
Lê Minh Du Phó Giám đốc
Trần Ngọc Lân Phó Giám đốc
Huỳnh Tấn Hưng
Phó Giám đốc
 
Công an huyện
(0297) 3.846.051 - 3.983.262 
Lê Văn Mót Trưởng Công an
Nguyễn Văn Thía Phó Công an
Trần Văn Dũng Phó Công an
Diệp Tấn Hiền Phó Công an
Lâm Minh Hiển Phó Công an
Đài Truyền thanh - Truyền hình 
(0297) 3.847.767Lâm Đáo Hòa Phó Trưởng đài
Đoạn Quản lý đường bộ
(0297) 3.846.026
Phùng Hữu Hạnh Đoạn trưởng
Đặng Công Tạo Đoạn phó
Đội Quản lý thị trường
(0297) 3.846.073
Dương Thành Sự Đội trưởng
Lê Thanh Tùng Đội phó
Nguyễn Văn Áng Đội phó
Đội Thanh tra giao thông 
(0297) 3.846.638
Lê Thuận Quốc Tuấn Đội trưởng
Nguyễn Lý Lộc Đội Phó  
Hạt kiểm lâm
(0297) 3.846.021
Huỳnh Long Hải Hạt trưởng (0297) 3.996.788
Trịnh Khắc Toản Phó Hạt trưởng (0297) 3.995.823
Kho Bạc
(0297) 3.846.149
Ngô Kim Hà
Giám đốc (0297) 3.847.612
Nghiêm Thu hằng Phó Giám đốc (0297) 3.994.367
Nhà Thiếu nhi
(0297) 3.847.095
Nguyễn Phước Long  Giám đốc  
Lê Mỹ Dẹn P.Giám đốc (0297) 3.846.110
Phòng Bảo hiểm xã hội.
(0297) 3.846.552 - 3.980.857
Lê Ngọc Chiến Giám đốc (0297) 3.980.857
Đặng Hữu Ngọc Long Phó Giám đốc
Rađa C30

Nguyễn Anh Giáp Trạm trưởng (0297) 3.846.151
Đinh Xuân Thành  Trạm phó  
Nguyễn Văn Huy Trạm phó
Thi hành án dân sự
(0297) 3.846.211
Dương Trung Nguyên
Chi Cục trưởng (0297) 3993.090
Lê Hải Chinh Chi Cục phó
Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng

Đang cập nhật

Đang cập nhật    
Đang cập nhật

Tòa án huyện
(0297) 3.846.035
Trương Quốc Triều Chánh án
Phạm Thị Kim Thoa Phó Chánh án (0297) 3.702.633
Trương Ngọc Hồng Phó Chánh Án  
Trung tâm chính trị 
(0297) 3.847.096
Phan Chiến Thắng
Giám đốc (0297) 3.847.953
Trung tâm Dân số KHHGĐ
(0297) 3.848.269
Nguyễn Phước Lộc Giám đốc (0297) 3.848.269
Phù Chí Tân Phó Giám đốc
Trung tâm Giáo dục thường xuyên
(0297) 3.847.951
Nguyễn Hoàng Kha
Giám đốc (0297) 3.996.221
Chưa có Phó Giám đốc (0297) 3.847.922
Lê Thị Hồng Phó Giám đốc  
Ban bồi thường hỗ trợ tái định cư.
(0297) 3.982.366 - 3.608.090   
Nguyễn Minh Hùng
Trưởng ban
Ngô Thanh Hiếu Phó ban

Phó ban
Trung tâm Văn hóa,Thể thao và Du lịch
(0297) 3.980.884 - 3.980.920
Võ Thành Nam Giám đốc
Bùi Văn Ngọc Phó Giám đốc (0297) 3.980.920
Nguyễn Ngọc Tuyết
Phó Giám đốc  
Trung tâm Y tế huyện
(0297) 3.847.787
Võ Thành Dũng
Giám đốc (0297) 3.847.437

Phó Giám đốc (0297) 3.982.286
Nguyễn Thanh Long Phó Giám đốc  
Văn phòng Đăng ký QSDĐ
(0297) 3.994.600
Võ Văn Lên Giám đốc (0297) 3.608.377
Nguyễn Tấn Phong  Phó Giám đốc  
Viện Kiểm sát
(0297) 3.846.045
Nguyễn Hoàng Hà Viện trưởng
Vương Quốc Diệu Viện phó
Mai Ngọc Số Viện phó
Vườn Quốc Gia
(0297) 3.846.344
Nguyễn Văn Tiệp
Giám đốc
Phạm Hồng Dũng Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Trung Phó Giám đốc  
Đội kiểm tra trật tự đô thị    (0297) 3 989 989


 
Dương Kỳ Nam Đội Phó - Phụ trách Đội Kiểm tra trật tự đô thị  
Phó Giám đốc
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THÔNG BÁO GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC
....................................................................................................................
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2020
....................................................................................................................
Thông báo về việc phối hợp mở tài khoản ngân hàng để tích hợp dịch vụ công trực tuyến.
....................................................................................................................
Tham gia cuộc thi ảnh " Nét đẹp Công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: