en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
 DANH SÁCH CÁC ĐẢO THUỘC HUYỆN PHÚ QUỐC
Dựa theo nguồn số liệu của Tổng kiểm kê đất đai năm 2010
Số 
TT
Tên đảo Thuộc xã,
 thị trấn
Diện tích
(ha)
Diện tích
bãi cát
(ha)
Ghi chú
a b c 1 2 3
A XÃ HÒN THƠM Xã Hòn Thơm 724.52 35.47  
1 Hòn Thơm " 308.66 10.87  
2 Hòn Rỏi  " 110.44 6.06  
3 Hòn Dừa " 60.68 2.74  
4 Hòn Dăm Trong " 14.77 1.91  
5 Hòn Dăm Ngoài " 8.36    
6 Hòn nhạn " 0.85    
7 Hòn Vang " 39.64 2.65 Tên gọi khác Hòn Đụng
8 Hòn Khô " 0.37    
9 Hòn Kim Qui " 5.94 1.15 Tên gọi khác Hòn Chân Qui
10 Hòn Mây Rút Trong " 37.47 2.98  
11 Hòn Móng Tay " 18.66 1.69 Tên gọi khác Hòn Xưởng
12 Hòn Đá Xếp " 1.66    
13 Hòn Dông Ngang " 15.51 3.06  
14 Hòn Mây Rút Ngoài " 35.62 1.84  
15 Hòn Bườm " 6.55    
16 Hòn Trọc " 0.60 0.20  
17 Hòn Gỏi Nhỏ " 4.26 0.32  
18 Hòn Gầm Ghì " 38.21    
19 Hòn Chanh " 13.25    
20 Hòn Xưởng Nhỏ " 3.02    
B XÃ THỔ CHÂU Xã Thổ Châu 1,397.93 2.89  
1 Đảo Thổ Châu " 1,242.93    
2 Hòn Nhạn " 3.37    
3 Hòn Xanh " 14.12    
4 Hòn Khô " 0.48    
5 Hòn Từ " 91.10 2.89  
6 Hòn Cao Cát " 41.82    
7 Hòn Đá Bàn " 0.74    
8 Hòn Cái Bàn " 3.37   Địa phương gọi Hòn Cao Cát
C XÃ BÃI THƠM Xã Bãi Thơm 35.17    
1 Hòn Một " 6.53    
2 Bãi đá Rạng Cầu " 2.92    
3 Bãi đá Rạng Cầu " 4.29    
4 Bãi đá Rạng Cầu " 6.85    
5 Hòn đá Vàng " 14.58    
D XÃ GÀNH DẦU Xã Gành Dầu 2.83    
1 Hòn Khô " 0.52    
2 Hòn Bàng " 1.70    
3 Hòn Đồi Mồi " 0.21    
4 Hòn Thầy Bói " 0.40    
E XÃ CỬA CẠN Xã Cửa Cạn 1.22    
1 Hòn Móng Tay " 1.22    
F ĐẢO PHÚ QUỐC Huyện Phú Quốc 56,757.61 1,039.10  
39 TỔNG CỘNG TOÀN HUYỆN 58,919.28 1,077.46  
           
Số lượng Diện tích (ha)
Bãi Ngầm 3 14.06
Các đảo nhỏ 35 2,147.61
Đảo Phú Quốc 1 56,757.61
Tổng diện tích 39 58,919.28
Tìm kiếm theo ngày:
Tin đã đưa:
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THÔNG BÁO GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC
....................................................................................................................
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2020
....................................................................................................................
Thông báo về việc phối hợp mở tài khoản ngân hàng để tích hợp dịch vụ công trực tuyến.
....................................................................................................................
Tham gia cuộc thi ảnh " Nét đẹp Công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: