en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Qua thời gian phát động cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015), các phóng viên, hội viên, văn nghệ sĩ đã chủ động bám sát đời sống xã hội, nhất là những phong trào thi đua trên các lĩnh vực của các tổ chức, đoàn thể, từ đó phát hiện, tuyên truyền các điển hình tiêu biểu của tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” vào dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch thực hiện và kịp thời tổ chức hội nghị triển khai 2 đợt có 2 cuộc với tổng số 82 lượt đồng chí dự, gồm lãnh đạo Ban, các trưởng, phó phòng, chuyên viên của Ban và lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học-Nghệ thuật, Hội Nhà báo, Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh… và 15 trưởng, hoặc phó trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham dự. Qua đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Quyết định thành lập Ban Sơ khảo, Tổ thư ký: có 9 đồng chí, là những đồng chí có nhiều kinh nghiệm lãnh đạo và trong tuyển chọn ở các cuộc thi trước đây, gồm đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Ban Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Kiên Giang, Hội Văn học-Nghệ thuật, Hội Nhà báo, để tuyển chọn tác phẩm gửi về Trung ương và đồng thời là Ban Giám khảo cuộc thi của tỉnh để xét tuyển các tác phẩm khen tại tỉnh.

Sau hội nghị, các cơ quan báo chí, Hội Văn học-Nghệ thuật, Hội Nhà báo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 5 cuộc hội nghị để triển khai, phát động bằng nhiều hình thức tới 689 lượt cán bộ, phóng viên, hội viên về Giải thưởng đợt này. Hội Văn học-Nghệ thuật đã tổ chức 6 đợt, cho 97 hội viên đi thực tế sáng tác ở các địa phương trong và ngoài tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao các huyện, thị, thành phố tổ chức hơn 200 cuộc biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, hội thi về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các cơ quan báo chí của tỉnh và Đài Truyền thanh 15 huyện, thị, thành phố mở chuyên mục, chuyên trang, chuyên đề, tiết mục nhằm cổ vũ, động viên, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, các tầng lớp nhân dân và những người hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí tích cực tham gia sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao.

Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo các ngành, đoàn thể tuyên truyền cá nhân, tập thể tiêu biểu thông qua trang tin, bản tin nội bộ, đặc biệt Bản Thông tin Nội bộ và Bản tin Tự quản của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xuất bản hàng tháng đều có từ một đến hai bài viết về tư tưởng, tấm gương của Bác và gương điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đã có hàng trăm tin, bài, tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh”. Nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xét khen thưởng cho 15 tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí có chất lượng cao viết về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong đó có 10 tác phẩm thuộc loại hình báo chí và 05 tác phẩm văn học nghệ thuật. Báo Kiên Giang đã đăng trên 2000 tin, bài, ảnh, Đài Phát thanh-Truyền hình đã phát trên sóng hơn 4000 tin, bài, phóng sự, câu chuyện truyền thanh, tác phẩm truyền hình. Ban Giám khảo, Ban Sơ khảo của tỉnh đã tiếp nhận và chọn 126 tác phẩm có chất lượng cao tham gia dự giải, trong đó tác phẩm văn học nghệ thuật 21; tác phẩm báo in 35; tác phẩm báo phát thanh-truyền hình 70 và 3 tác phẩm biểu diễn, quảng bá.

Ban Sơ khảo tỉnh đã thống nhất chọn lọc 23 tác phẩm gởi về Trung ương để tham dự giải, gồm: 5 tác phẩm báo in, 5 tác phẩm truyền hình, 5 tác phẩm phát thanh, 5 tác phẩm văn học nghệ thuật và 3 tác phẩm biểu diễn nghệ thuật. Đồng thời Ban Giám khảo cũng đã xét chọn đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khen thưởng 5 tác phẩm đạt giải nhất, 5 tác phẩm giải nhì, 5 tác phẩm giải ba và 4 tác phẩm khuyến khích. Kinh phí khen thưởng cho tác giả, tác phẩm trích từ nguồn kinh phí thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của tỉnh.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật, văn hóa đã chủ động đổi mới, thường xuyên tuyên truyền về người tốt, việc tốt, cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực, gắn với việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam theo Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Theo http://www.kiengiang.gov.vn/

Các tin khác:

Thông báo về việc xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Báo cáo công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách và đầu tư XDCB quý I năm 2019.
....................................................................................................................
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức cấp xã 2018.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: