en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN CẤP HUYỆN
Điện thoại
Phòng Dân tộc (0297) 3.994.967
Phòng Giáo dục - Đào tạo (0297) 3.846.081 - 3.980.190
Phòng Kinh tế (0297) 3.847.038 - 3.847.512
Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội (0297) 3.846.254 - 3.996.200
Phòng Nội vụ (0297) 3.847.469 - 3.994.991
Phòng Quản lý đô thị. (0297) 3.846.179 - 3.846.998
Phòng Tài chính - Kế hoạch. (0297) 3.846.056 - 3.847.479
Phòng Tài nguyên - Môi trường. (0297) 3.846.531
Phòng Tư pháp.  (0297) 3.847.535
Phòng Văn hóa - Thông tin               
(0297) 3.846.331
Phòng Y tế (0297) 3.983.370
Thanh tra huyện (0297) 3.846.047
Văn phòng UBND huyện (0297) 3.846.066

Các tin khác:

Các tin khác
ĐẢNG - ĐOÀN THỂ (22/10/2013 )
CÁC ĐƠN VỊ (20/10/2013 )
 
Thông báo điều chỉnh phần thi viết chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành đối với kỳ thi tuyển viên chức năm 2018.
....................................................................................................................
Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất.
....................................................................................................................
Thông báo về việc giảm chỉ tiêu xét tuyển công chức cấp xã năm 2018.
....................................................................................................................
Thông báo bổ sung trình độ chuyên môn đối với các vị trí tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc năm 2018.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: