en-USvi-VN
Xây dựng
Thủ tục đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhân hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã (trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng).
Thủ tục đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhân hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã (trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng).
 Thành phần hồ sơ  Số bộ  Thời hạn xử lý  Lệ phí
 

-Đơn đế nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

-Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện

-Xác nhận của cơ quan công an (nếu bị mất)

-Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông tin báo mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

-Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp bị hư hỏng)

-Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (trường hợp bị hư hỏng)

1
 5 24.000/1 trường hợp