en-USvi-VN
Xây dựng
Thủ tục đăng ký thay đổi Điều lệ; vốn điều lệ và số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát của Hợp tác xã.
Thủ tục đăng ký thay đổi Điều lệ; vốn điều lệ và số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát của Hợp tác xã.
 Thành phần hồ sơ Số bộ   Thời hạn xử lý  Lệ phí
 

-Thông báo về đăng ký kinh doanh

-Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

-Quyết định của Ban quản trị và biên bản

-Nghị quyết của Đại hội xã viên

-Bản sao Chứng chỉ hành nghề

 1 7
24.000/1 trường hợp