en-USvi-VN
Xây dựng
Thủ tục đăng ký thay đổi, bổ xung ngành nghề; thay đổi nơi đăng ký kinh doanh Hợp tác xã
Thủ tục đăng ký thay đổi, bổ xung ngành nghề; thay đổi nơi đăng ký kinh doanh Hợp tác xã
Thành phần hồ sơ   Số bộ  Thời hạn xử lý Lệ phí 
 

-Thông báo về đăng ký kinh doanh

-Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

-Quyết định của Ban quản trị và biên bản

-Nghị quyết của Đại hội xã viên

-Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

-Chứng chỉ hành nghề.

 1  7  24.000/1 trường hợp