en-USvi-VN
Giáo dục và Đào tạo
Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học
Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học.
 Thành phần hồ sơ:  Số bộ:  Thời hạn xử lý (ngày) : Lệ phí: 
-Đề án thành lập trường; 
 -Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của trường;
 -Sơ yếu lí lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ng­ười dự kiến làm Hiệu trưởng;
 -Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường; 
 -Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân cấp huyện (nếu có).
   1   40  không.