en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Tìm kiếm văn bản

(Để tìm lại tất cả các văn bản thì xóa hết nội dung cần tìm và nhấn nút tìm kiếm văn bản)
Có tổng số 21 văn bản được tìm thấy
Số hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải
30/2017/QĐ-UBND
17/11/2017
Ban hành Quy chế quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
07/NQ-HĐND
27/10/2017
Nghị Quyết về việc đề nghị thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc
22/2017/TT-BTTTT
29/09/2017
Thông tư quy định mức giá tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ nhận, gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
29/2017/QĐ-UBND
18/08/2017
Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.
27/2017/QĐ-UBND
28/07/2017
Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
26/2017/QĐ-UBND
28/07/2017
Ban hành Quy định về phân cấp việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.
14/2017/QĐ-UBND
03/03/2017
V/v quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa ban tỉnh Kiên Giang.
13/2017/QĐ-UBND
24/01/2017
V/v Ban hành quy định về mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2017 và giai đoạn ổn định ngân sách 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
06/2017/QĐ-UBND
23/01/2017
V/v bãi bỏ Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Ủy ba nhân dân tỉnh Kiên Giang thành lập và ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh ở xã...
730/TB-VP ngày 29/11/2016
29/11/2016
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại buổi làm việc nghe báo cáo phương án tuyến và quy mô đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường tỉnh 966 (từ Thứ Hai, huyện An Biên đến Công Sự, huyện U Minh Thượng).
465
30/09/2016
Công văn về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.
1160
23/09/2016
Công văn về việc xác định tuổi Đảng viên
582
19/09/2016
Quyết định ban hành quy chế thực hiện công tác phối hợp giữa UBKT với Văn phòng Huyện ủy; Ban Tổ chức Huyện ủy; Ban Tuyên giáo Huyện ủy; UBND huyện...
442
14/09/2016
Công văn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2016.
12/2014/TT-BNV
28/10/2014
Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công.
46/2014/TT-BCA
16/10/2014
Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP Ngày 9/1/2013 quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.
26/2014/TT-BKHCN
10/10/2014
Thông tư quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia CLVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
151/2014/TT-BTC
10/10/2014
Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các NGhị định quy định về thuế.
01/2012/QĐ-UBND
04/10/2012
Ban hành Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân huyện Phú Quốc
03/2011/QĐ-UBND
30/06/2011
Chính sách tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Phú Quốc
12
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THÔNG BÁO GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC
....................................................................................................................
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2020
....................................................................................................................
Thông báo về việc phối hợp mở tài khoản ngân hàng để tích hợp dịch vụ công trực tuyến.
....................................................................................................................
Tham gia cuộc thi ảnh " Nét đẹp Công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: