en-USvi-VN
Hệ thống xử lý nước thải Dương Đông.

- Vị trí: thị trấn Dương Đông; Diện tích: 17ha.

- Định hướng, mục tiêu: xây dựng 01 trạm xử lý nước thải công suất 30.000 m3/ngày.

Ghi chú: Trước đây đã UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH TM-DV Thuận Thảo lập quy hoạch và đầu tư theo hình thức BOT.Các tin khác: