en-USvi-VN
Hệ thống xử lý rác thải Dương Đông tại xã Cửa Dương.

- Vị trí: tại xã Cửa Dương; Diện tích: khoảng 25ha.

- Định hướng, mục tiêu: xử lý rác thải cho Đô thị Dương Đông, Đô thị Cửa Cạn, xã Cửa Dương và các khu vực lân cận.

(Chỉ tiêu rác thải: 1,2kg/người; khách du lịch: 2kg/người; công nghiệp: 0,2tấn/ha/ngày. Lượng rác thải toàn đảo Phú Quốc đến năm 2020 khoảng 400 tấn/ngày).

Các tin khác: