en-USvi-VN
THÔNG BÁO
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THÔNG BÁO GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC
....................................................................................................................
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2020
....................................................................................................................
Thông báo về việc phối hợp mở tài khoản ngân hàng để tích hợp dịch vụ công trực tuyến.
....................................................................................................................
Tham gia cuộc thi ảnh " Nét đẹp Công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Thông tin tuyên truyền
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Cần tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp để cùng phát triển
Ngày 14/6, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã tổ chức buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc nghe đánh giá tình hình đầu tư phát triển đảo Phú Quốc 6 tháng đầu năm 2019 và xem xét giải quyết các khó khăn, vướng mắc của đơn vị.


Lãnh đạo các sở, ngành cho ý kiến giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc.


Báo cáo với đoàn công tác về công tác thu hút đầu tư, ông Nguyễn Thống nhất, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc cho biết trong 6 tháng năm 2019, đơn vị tiếp nhận và trình UBND tỉnh chấp thuận địa điểm đầu tư cho 07 dự án với diện tích 375,53 ha, vốn đăng ký 12.649 tỷ đồng; thực hiện quyết định chủ trương đầu tư cho 09 dự án, với diện tích khoảng 508,2 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 11.286 tỷ đồng, điều chỉnh 21 quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh 48 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thu hồi chủ trương 03 dự án với diện tích khoảng 21,64 ha. Đến thời điểm hiện tại Khu kinh tế Phú Quốc có 304 dự án đầu tư còn hiệu lực trong các khu quy hoạch với diện tích sử dụng đất khoảng 10.897 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký 308.445 tỷ đồng và 22 dự án FDI (không thực hiện thủ tục giao đất, thuê đất) với tổng vốn 34 triệu USD; trong đó thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư cho 264 dự án với tổng diện tích 9.397 ha; còn 40 dự án đang hoàn thiện thủ tục. Trong 304 dự án đầu tư, có 47 dự án được đưa vào hoạt động kinh doanh với diện tích 1.202 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 13.504 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng hơn 15.000 lao động; 70 dự án đang triển khai xây dựng.

Về lĩnh vực lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đã phê duyệt được 78 đồ án; cấp phép xây dựng cho 1.227 công trình; cung cấp thông tin quy hoạch cho 284 cá nhân, 11 tổ chức. Đến nay đã thẩm định, phê duyệt được 26 đồ án quy hoạch phân khu được phê duyệt (sau khi rà soát, loại bỏ một số đồ án không còn phù hợp), với tổng diện tích là  7.855,64 ha. Về công tác quản lý xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã phối hợp với UBND huyện Phú Quốc thực hiện 04 lượt kiểm tra công trình xây dựng trái phép và bao chiếm đất; kiểm tra về hoạt động xây dựng đối với 03 công ty.

Trong 6 tháng, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã ban hành 11 quyết định giao đất, thuê đất, điều chỉnh quyết định giao đất-thuê đất cho 5 tổ chức với tổng diện tích 94,36 ha. Lũy kế đến nay, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã giao đất, thuê đất cho 90 dự án (cho 94 tổ chức kinh tế) với tổng diện tích 2.230 ha.

Trong công tác quản lý doanh nghiệp và lao động, 6 tháng đầu năm Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã tiếp nhận và cấp được 102 giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài; hiện nay người nước ngoài xin cấp giấy phép lao động còn hiệu lực trên địa bàn huyện Phú Quốc là 273 cá nhân; xác nhận 08 trường hợp không thuộc diện cấp phép lao động nước ngoài.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã biểu dương tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc đã có nhiều cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ; công tác quản lý có nhiều chuyển biến tích cức, tiến độ thực hiện của các nhà đầu tư nhanh hơn so với thời điểm cuối năm 2018.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc thường xuyên gặp gỡ hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục rà soát quy hoạch đã duyệt, những quy hoạch chưa xây dựng thì phải điều chỉnh lại cho phù hợp; tăng cường quản lý xây dựng trong các phân khu chức năng được giao quản lý; tăng cường kiểm tra, kiểm soát tiến độ đầu tư các dự án của các nhà đầu tư, đánh giá tình hình thực hiện dự án có đúng quy hoạch, đúng với dự án đã trình phê duyệt không để kịp thời xử lý; phải thực hiện công khai các thủ tục, áp dụng công nghệ thông tin công khai trên trang web; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; quản lý tốt các phòng chuyên môn trực thuộc. Thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý và UBND huyện, định kỳ hàng tháng có giao ban để phối hợp cho tốt./.

Theo vpubnd.kiengiang.gov.vn

Các tin khác: