en-USvi-VN
THÔNG BÁO
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THÔNG BÁO GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC
....................................................................................................................
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2020
....................................................................................................................
Thông báo về việc phối hợp mở tài khoản ngân hàng để tích hợp dịch vụ công trực tuyến.
....................................................................................................................
Tham gia cuộc thi ảnh " Nét đẹp Công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Thông tin tuyên truyền
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Thông qua các văn bản trình HĐND tỉnh.
Ngày 05-3, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng đã chủ trì cuộc họp Thành viên UBND tỉnh mở rộng để thông qua các văn bản các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định tại Kỳ họp gần nhất.

Tại cuộc họp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trình dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết xác định phạm vi vành đai biên giới trong khu vực biên giới đất liền tỉnh Kiên Giang; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình điều chỉnh một số chỉ tiêu của Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp – nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2019 trên địa bàn tỉnh.Quang cảnh cuộc họp.


Qua thảo luận, Thành viên UBND tỉnh đã góp ý và thống nhất trình HĐND tỉnh xem xét. Đối với Tờ trình ban hành chính sách hỗ trợ và phát triển hợp tác xã nông nghiệp và ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp thực hiện đúng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định tại Kỳ họp lệ giữa năm 2019.

Ngoài các nội dung trên, tại Kỳ họp sắp tới UBND tỉnh còn trình HĐND tỉnh xem xét quyết định quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh và phân bổ kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trương Sĩ

Các tin khác: