en-USvi-VN
THÔNG BÁO
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức cấp xã 2018.
....................................................................................................................
Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch 2019.
....................................................................................................................
Thông báo V/v công bố quyết toán ngân sách công khai năm 2017 của huyện Phú Quốc
....................................................................................................................
Danh sách các đơn vị kinh doanh thông báo giá trên địa bàn huyện Phú Quốc.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Thông tin tuyên truyền
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ I, giai đoạn 2012-2017 huyện Phú Quốc.

Sáng  ngày12/6, Hội người cao tuổi huyện Phú Quốc, tổ chức Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ I, giai đoạn 2012-2017 huyện Phú Quốc.


Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi lần thứ I, giai đoạn 2012-2017 huyện Phú Quốc.

Trong  5 năm (2012-2017) huyện có 6.609 lượt hộ nông dân đạt SXKD giỏi các cấp đạt 93,5% so với hộ đăng ký, trong đó người cao tuổi SXKD giỏi chiếm 825 lượt hộ. Hàng năm, cứ 10 người được cử dự Hội nghị tỉnh thì có 6 ND là người cao tuổi, chiếm 60%; 82 cá nhân được UBND huyện khen đã có thành tích xuất sắc trong phòng SXKD giỏi 5 năm giai đoạn 2012-2017, trong đó người cao tuổi được khen:24 người.

Đối với người cao tuổi: Toàn huyện có 992 NCT  trực tiếp SXKD, lãnh đạo gia đình lao động  sản xuất, chăn nuôi và kinh doanh, dịch vụ, trong đó: có 62 cụ là chủ doanh nghiệp; 129 cụ làm trang trại nuôi heo, cá có quy mô lớn, nhỏ, sản xuất nông nghiệp; và hơn 801 cụ tuy không trực tiếp sản xuất nhưng còn minh mẫn chỉ đạo con cháu sản xuất đạt hiệu quả cao. 5 năm qua 157 cụ được công nhận là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã, thị trấn; 85 cụ được công nhận SX-KD giỏi cấp huyện; 9 cụ được chọn dự hội nghị SX-KD giỏi cấp tỉnh; 5 cụ được công nhận NDSXKD giỏi cấp Trung ương.

Trương Sĩ

Các tin khác: