en-USvi-VN
THÔNG BÁO
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức cấp xã 2018.
....................................................................................................................
Thông báo về việc treo Quốc kỳ và nghỉ Tết Dương lịch 2019.
....................................................................................................................
Thông báo V/v công bố quyết toán ngân sách công khai năm 2017 của huyện Phú Quốc
....................................................................................................................
Danh sách các đơn vị kinh doanh thông báo giá trên địa bàn huyện Phú Quốc.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Thông tin tuyên truyền
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Hội Nông dân huyện Phú Quốc tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Phú Quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Sáng ngày 29/5, Hội Nông dân huyện Phú Quốc tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện  Phú Quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự Đại hội có sự hiện diện của Ông Trần Chí Viễn, Chủ tịch HND tỉnh Kiên Giang, Bà Bùi Thị Hiền, Phó Chủ tịch HND tỉnh Kiên Giang, Ông Nguyễn Đức Kỉnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện Phú Quốc, lãnh đạo HND huyện An Minh và Kiên Lương,  cùng 130 đại biểu tiêu biểu về dự Đại hội.


Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện  Phú Quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong 5 năm qua các cấp Hội trong huyện đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ IX đề ra, hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu thi đua như báo cáo đã nêu. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong hội viên, nông dân được sâu rộng hơn, nhận thức về chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Hội được nâng lên, nội dung hình thức tuyên truyền vận động phù hợp với điều kiện của từng địa phương, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy và Hội cấp trên; thực hiện quy chế phối hợp với chính quyền, các ngành đoàn thể ngày càng chặt chẽ và hiệu quả hơn. Các phong trào thi đua của Hội tiếp tục được phát triển cả chiều rộng, chiều sâu góp phần vào phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Tổ chức Hội các cấp từng bước trưởng thành, vững mạnh qua hàng năm; đội ngũ cán bộ Hội được kiện toàn cơ bản đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Điều đó khẳng định tổ chức Hội thực sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và là chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới huyện nhà.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp Hội Nông dân Huyện khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 25 đồng chí. Đại hội đã bầu Ông Lê Đình Quảng giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Quốc khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. Phó Chủ tịch là Ông Phần Thành Tiến. Đại hội cũng đã bầu ra 19 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đại diện dự đại hội cấp trên tỉnh Kiên Giang năm 2018.


 Trương Sĩ

Các tin khác: