en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I00621 QSDĐ/QD9190/PQ đã cấp cho ông Võ Chí Dũng.
3048/QĐ-UBND
Văn bản chỉ đạo điều hành – Cấp huyện
Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I00621 QSDĐ/QD9190/PQ đã cấp cho ông Võ Chí Dũng.
UBND huyện
27/06/2019
27/06/2019
Trần Chiến Thắng
Quyết định về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số I00621 QSDĐ/QD9190/PQ đã cấp cho ông Võ Chí Dũng.

Xem chi tiết


DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THÔNG BÁO GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC
....................................................................................................................
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2020
....................................................................................................................
Thông báo về việc phối hợp mở tài khoản ngân hàng để tích hợp dịch vụ công trực tuyến.
....................................................................................................................
Tham gia cuộc thi ảnh " Nét đẹp Công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: