en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của huyện Phú Quốc.
291/UBND-KT
Văn bản chỉ đạo điều hành – Cấp huyện
Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của huyện Phú Quốc.
UBND huyện
22/05/2019
22/05/2019
Huỳnh Quang Hưng
Báo cáo tình hình thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của huyện Phú Quốc.


Thông báo về việc phối hợp mở tài khoản ngân hàng để tích hợp dịch vụ công trực tuyến.
....................................................................................................................
Tham gia cuộc thi ảnh " Nét đẹp Công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook năm 2019.
....................................................................................................................
Thông báo về việc tập ngưng tiếp nhận hồ sơ xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Thông báo về việc xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: