en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Phú Quốc
5837
Văn bản chỉ đạo điều hành – Cấp huyện
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Phú Quốc
UBND huyện
26/12/2018
26/12/2018
Huỳnh Quang Hưng

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Phú Quốc

xem chi tiết


DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THÔNG BÁO GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC
....................................................................................................................
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2020
....................................................................................................................
Thông báo về việc phối hợp mở tài khoản ngân hàng để tích hợp dịch vụ công trực tuyến.
....................................................................................................................
Tham gia cuộc thi ảnh " Nét đẹp Công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: