en-USvi-VN
Thông tin tuyên truyền
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Quyết định số 393/QĐ-UBND, ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

Xem chi tiết

Quyết định 1120/QĐ-UBND ngày 12 tháng 05 năm 2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc/UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Xem chi tiết
Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

Xem chi tiết

Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính ngành Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 

Xem chi tiết

Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa; thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh/Sở Xây dựng/UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác:
BẢN ĐỒ PHÚ QUỐC
THÔNG BÁO
Thông báo điều chỉnh phần thi viết chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành đối với kỳ thi tuyển viên chức năm 2018.

Thông báo điều chỉnh phần thi viết chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành đối với kỳ thi tuyển viên chức năm 2018.

Xem chi tiết

Các tin khác: