en-USvi-VN
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9; 9 tháng đầu năm 2013.

 4:54:48 CH 03 Tháng Mười 2013

Họp thành viên Ủy ban nhân dân huyện mở rộng tháng 10 năm 2013

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 9; 9 tháng đầu năm và Chương trình công tác Quý IV năm 2013

Bà Nguyễn Ngọc Lan Anh - Chánh Văn phòng UBND huyện Phú Quốc thông qua dự thảo Báo cáo. Ảnh: Tấn Hà

Trong 9 tháng, UBND huyện ban hành 7.614 văn bản các loại, trong đó, có 4.661 Quyết định, 233 Tờ trình và một số văn bản quan trọng khác.

Về phát triển kinh tế

Tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản phẩm (GDP) tăng 21,97% so cùng kỳ và đạt 65,94% so kế hoạch. Trong đó, nông – lâm nghiệp tăng 23,16%; thuỷ sản tăng 4,63%; công nghiệp tăng 36,14%; XDCB giảm 23,15%, thương nghiệp tăng 60%; giao thông – bưu điện tăng 34,57%; dịch vụ và các ngành khác tăng 35%.

- Thương mại - du lịch và dịch vụ, ước tổng mức bán lẻ hàng hoá 9 tháng đạt khoảng 8.538 tỷ đồng, đạt 71,15% so với kế hoạch, tăng 22,56% so cùng kỳ. Khách du lịch trong tháng 9 dự kiến đạt 25.000 lượt khách, lũy kế 9 tháng đạt 344.626 lượt khách đến tham quan, đạt 90,69% so kế hoạch, tăng 32,25% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế là 68.776 lượt người, đạt 60,33% so kế hoạch, giảm 9,18% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch được 947 tỷ đồng, đạt 94,7% kế hoạch, tăng 30,29% so cùng kỳ.

- Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN được 854 tỷ đồng, đạt 75,19% kế hoạch, tăng 24,88% so cùng kỳ. Sản phẩm tăng chủ yếu như: Nước mắm 9,45%; cá khô các loại 6,45%; mực khô 25,34%; tôm khô 0,53%, đóng tàu 25%,…Riêng mực đông lạnh giảm 28,4%.

- Khai thác, nuôi trồng thủy sản, giá trị sản xuất ngành thủy sản ước đạt 407,5 tỷ đồng, đạt 63,76% kế hoạch, tăng 38,03% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt được 111.702 tấn, đạt 73,97% so kế hoạch, tăng 36,81% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác 111.041 tấn, đạt 74,03% so kế hoạch, tăng 37,13% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng được 661 tấn, đạt 66,1% so với kế hoạch, giảm 15,29% so với cùng kỳ.

- Sản xuất nông nghiệp, quản lý và bảo vệ rừng:
+ Sản lượng tiêu thu hoạch 930 tấn, vượt 0,54% so kế hoạch cả năm, tăng 6,9% so cùng kỳ. Chăn nuôi gia cầm vẫn được duy trì ổn định và phát triển tốt; trong 9 tháng đã cung cấp 3.779 tấn rau màu các loại, tăng 7,11% so cùng kỳ. Tuy nhiên sản lượng rau sạch không nhiều, không đủ cung ứng nhu cầu người tiêu dùng trong huyện.

+ Các lực lượng chức năng đã tổ chức tuần tra kiểm soát quản lý bảo vệ rừng được 511 cuộc, có 2.061 lượt người tham dự, phá hủy 47 lò than trong rừng; phòng hộ; lập biên bản 12 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, khởi tố hình sự 01 vụ, đã xử lý hành chính 13 vụ với tổng số tiền trên 65 triệu đồng. Tăng cường các chốt kiểm soát ở các khu vực trọng điểm thường xảy ra cháy rừng hàng năm. Tuy nhiên, 9 tháng đầu năm đã xảy ra 19 vụ cháy, tổng diện tích 91,21ha. Hiện trạng điểm cháy chủ yếu là đồng cỏ xen lẫn Tràm nước tái sinh thưa và Keo lá tràm (đất đã có Quyết định thu hồi của UBND tỉnh).

- Giao thông vận tải, khối lượng vận chuyển hàng hoá được 4,85 triệu tấn, đạt 69,37% kế hoạch năm, giảm 1,4% so cùng kỳ. Vận chuyển hành khách khoảng 05 triệu lượt người, đạt 62,65% kế hoạch năm, tăng 4,53% so cùng kỳ. Trong đó, đường bộ đạt 1,12 triệu lượt người giảm 8,52% so cùng kỳ; đường biển đạt 2,41 triệu lượt người tăng 14,29% so cùng kỳ; đường hàng không đạt 479 ngàn lượt người tăng 31,1% so cùng kỳ.

- Tài chính – Ngân hàng: 
Thu ngân sách ước thực hiện 9 tháng được 598,977 tỷ đồng đạt 59,94% dự toán, tăng 105,42% so cùng kỳ. Trong đó, tiền sử dụng đất 358,067 tỷ đồng, đạt 56,09% dự toán, tăng 384,19% so cùng kỳ, các khoản thu còn lại (nếu không tính thu tiền sử dụng đất) thu được 240,910 tỷ đồng, đạt 66,76%, tăng 10,7% so cùng kỳ. Chi ngân sách 9 tháng là 685,263 tỷ đồng, đạt 78,81% so dự toán, tăng 62,02% so cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển 504,778 tỷ đồng đạt 79,07% so dự toán, tăng 94,41% so cùng kỳ; chi thường xuyên là 134,154 tỷ đồng, đạt 71,81% so với dự toán, tăng 22,66% so cùng kỳ.
Tổng thu tiền mặt qua các ngân hàng đạt 12.887 tỷ đồng, tăng 13,44% so với cùng kỳ, tổng chi tiền mặt 12.468 tỷ đồng, tăng 11,31% so với cùng kỳ. Tổng nguồn vốn hiện có 2.673 tỷ đồng, giảm 17,17% so với cùng kỳ, trong đó huy động tại huyện 2.394 tỷ đồng, giảm 10,6% so với cùng kỳ. Doanh số cho vay đạt 6.872 tỷ đồng, tăng 270,44%, trong đó cho vay ngắn hạn đạt 3.872 tỷ đồng, tăng 72,55%. Tổng dư nợ đạt 2.207 tỷ đồng, tăng 4,65%. Ngân hàng chính sách xã hội với nguồn vốn 83,372 tỷ đồng cho vay nhiều chương trình xã hội như: Cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm, giáo dục đào tạo, chương trình nước sạch – môi trường, xuất khẩu lao động, hỗ trợ về nhà ở, cho đồng bào dân tộc, ...

- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, đã giải quyết được 2.019 thửa: trong đó, cấp mới và cấp đổi giấy chứng nhận QSĐ đất 765 thửa; cấp giấy do nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, chuyển mục đích, cấp lại do biến động, cấp đổi bổ sung tài sản và hồ sơ hủy chuyển mục đích sử dụng đất 1.254 thửa. Chỉnh lý biến động 427 trường hợp; đăng ký thế chấp, xóa thế chấp quyền sử dụng đất và các loại điều chỉnh, đính chính khác 4.130 trường hợp. Ngoài ra cung cấp thông tin địa chính về xác nhận quy hoạch chuyển mục đích, trích lục hồ sơ gốc giải quyết tranh chấp và khai thác thông tin thực hiện quyền của người sử dụng đất 377 trường hợp. Công tác đo đạc và bản đồ thực hiện lập trích đo địa chính cho tổ chức, cá nhân được 1.018 trường hợp (trong đó, đã hoàn thành 726 trường hợp, còn 292 trường hợp đã chuyển các xã xét duyệt). Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng UBND huyện đã giải quyết 2.983 hồ sơ, tỷ lệ đúng hẹn 93%.

- Công tác bồi thường – hỗ trợ, tái định cư: Thẩm định 19 dự án khu du lịch trên địa bàn huyện. Xét duyệt nguồn gốc đất 22 dự án được 1.648 hộ. Xét hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm 16 dự án, được 1.362 hộ. Phúc tra và xác minh vật kiến trúc hoa màu của các dự án được 231 hộ. Chi trả bồi thường, hỗ trợ 59 phương án, được 527 hộ với số tiền trên 276,80 tỷ đồng. Ngoài ra, phương án phê duyệt mới được 14 dự án; phê duyệt bổ sung 20 dự án; đang trình thẩm định 03 dự án, phê duyệt kinh phí bổ sung nhưng chưa chuyển tiền bồi thường 07 dự án với tổng số tiền trên 36 tỷ đồng.

- Về công tác Đầu tư xây dựng cơ bản và Giao thông nông thôn: 
Tổng nguồn vốn đầu tư XDCB theo kế hoạch được Tỉnh giao năm 2013 là 725,756 tỷ đồng; trong đó vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu 68 tỷ đồng, vốn tỉnh 19,326 tỷ đồng, vốn huyện (Tiền sử dụng đất) là 638,43 tỷ đồng. Khối lượng hoàn thành 9 tháng được 531,285 tỷ đồng, đạt 73,2% so kế hoạch, giá trị cấp phát là 495,579 tỷ đồng, đạt 68,28% so kế hoạch. Trong đó, vốn Trung ương hỗ trợ mục tiêu giải ngân 41,232tỷ đồng, đạt 60,64% so kế hoạch; Vốn tỉnh giải ngân 13,330 tỷ đồng, đạt 68,97% kế hoạch; Vốn huyện khối lượng hoàn thành là 469,921 tỷ đồng, đạt 73,61% so kế hoạch, giá trị cấp phát 441,017 tỷ đồng, đạt 69,08% so kế hoạch. Kế hoạch đầu tư xây dựng đường Giao thông nông thôn năm 2013 là 9,1 Km, tương đương 8,5 tỷ đồng (Trong đó, 05 tỷ đồng do ngân sách huyện đối ứng, còn lại từ nguồn đóng góp từ nhân dân). Kết quả đã tổ chức vận động xây dựng hoàn thành đường GTNT bằng bê tông được 11.308,7m, tương đương 18,095 tỷ đồng, đạt 72% so kế hoạch năm. Trong đó: Vốn đối ứng huyện là 11,733 tỷ đồng, còn lại nguồn vận động trong dân.

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

- Chính sách xã hội: Đã xây dựng và bàn giao 06 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách; cấp mới 2.636 thẻ BHYT cho hộ nghèo và cận nghèo; trợ cấp ưu đãi đối tượng chính sách với số tiền trên 6,9 tỷ đồng; chi tiền quà tết cho đối tượng chính sách được 926 suất, trị giá trên 206 triệu đồng; chi cho 8.094 học sinh, sinh viên với số tiền trên 04 tỷ đồng theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ; chi trả trợ cấp cho 872 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền trên 1,6 tỷ đồng; Chi điều dưỡng tập trung tại gia đình cho 209 đối tượng với số tiền 167, 2 triệu đồng; mua BHYT cho 833 người thuộc đối tượng người cao tuổi, người tàn tật nặng,…với số tiền trên 320 triệu đồng; lắp đặt 1.720 đèn năng lượng mặt trời cho 1.720 mộ liệt sĩ. Xây dựng kế hoạch phối hợp và hỗ trợ tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng trở về và lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Phú Quốc.

- Công tác Giáo dục được duy trì tốt. Công tác khai giảng, tuyển sinh vào các lớp đầu cấp và huy động học sinh đến trường ngày càng được quan tâm hơn. Kết quả đã mở được 77 lớp mẫu giáo với 2.479 cháu, tăng 08 lớp và 539 cháu so cùng kỳ; huy động 1.562 cháu ra lớp, đạt 46%; cấp tiểu học huy động 11.000 học sinh đạt 99,9%; cấp THCS huy động 165 lớp với 5.163 học sinh, giảm so với cùng kỳ 3 lớp với 23 học sinh. Đến nay 26/27 trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp. Trung tâm giáo dục thường xuyên tiếp tục chiêu sinh và khai giảng các lớp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ; tiếp tục chiêu sinh các lớp Sơ cấp, duy trì các lớp Đại học và chiêu sinh lớp sau đại học.

- Ngành y tế, tổng số khám chữa bệnh trong 9 tháng là 166.343 lượt người, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi 31.464 lượt; điều trị nội trú 7.717lượt; bệnh sốt xuất huyết xảy ra 608 trường hợp. Mở 15 lớp tập huấn kiến thức ATVSTP có 985 người tham gia. Đoàn Thanh tra liên ngành VSATTP thanh tra 105 cơ sở, tịch thu tiêu hủy thực phẩm quá hạn sử dụng 150kg; nhắc nhỡ 45 cơ sở, phạt 08 cơ sở với số tiền 21,5 triệu đồng; ban hành quyết định xử phạt 03 trường hợp kê khai giá, niêm yết giá tại các cơ sở kinh doanh thuốc tây, thuốc đông dược với số tiền 17,5 triệu đồng. Đặc biệt Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc được nâng hạng lên bệnh viện hạng 2 (bệnh viện tuyến tỉnh).

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, quần chúng, diễn ra khá sôi nổi nhằm chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh liệt sĩ, kỷ niệm 38 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước; kỷ niệm 20 năm thành lập xã Thổ Châu,…Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao như: Đua thuyền truyền thống, bóng đá, cờ tướng, bóng chuyền,…phục vụ khoảng 34.750 lượt người xem. Khu di tích lịch sử Trại giam Tù binh Cộng sản Việt Nam/Phú Quốc phục vụ 3.889 đoàn khách, có 116.942 lượt khách đến tham quan, trong đó có 3.088 lượt khách người nước ngoài; phối hợp UBND tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng trở về, Lễ đón mừng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lễ giỗ các liệt sĩ hi sinh tại Khu di tích lịch sử trại giam Tù binh cộng sản Việt Nam/Phú Quốc. Nhà truyền thống phục vụ 2.346 lượt khách đến tham quan, có 68 khách nước ngoài; triển lãm 885 ảnh về thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh Quốc phòng, phục vụ 9.840 lượt người xem; hiện vật tư liệu ảnh 9 tháng được 223 hiện vật.

- Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường: Thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh đường phố, khu dân cư, khu bãi biển Dinh Cậu, nhất là trong dịp tết Nguyên đán; tổ chức tốt các hoạt động thu gom, xử lý rác thải ở khu Trung tâm thị trấn, điểm du lịch. Tổng khối lượng rác thu gom 9 tháng là 19.887,6 tấn, tăng so cùng kỳ 1.970 tấn, tổng thu phí và lệ phí trên 2,46 tỷ đồng.

Lĩnh vực nội chính

- Công tác Quốc phòng - An ninh: 
+ Về Quốc Phòng, các lực lượng vũ trang duy trì tốt, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Xây dựng và triển khai kế hoạch, bố trí lực lượng bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết và các sự kiện trong huyện, củng cố Ban chỉ đạo giúp việc trong phòng thủ. Tổ chức công tác tuyển quân đợt 1 năm 2013 đạt 100% và tổ chức diễn tập chiến đấu trị an tại các xã, thị trấn năm 2013 đạt mục đích, yêu cầu đề ra, mở các cuộc tuần tra trên vùng biển lịch sử Việt Nam. Tình hình trên vùng biển tương đối ổn định. Tuy nhiên, các lực Campuchia bắt 25 vụ, 48 tàu (không tăng không giảm) của ngư dân đang đánh bắt hải sản, buộc phạt 15.300 USD và 109,5 triệu đồng VN, cưỡng đoạt một số tài sản trị giá 46 triệu đồng, sau thả về. Tuần tra phát hiện, xua đuổi 129 phương tiện (tăng 32 lượt) chủ yếu là phương tiện nhỏ đánh bắt hải sản của ngư dân Campuchia sang vùng biển Việt Nam khai thác hải sản trái phép.

+ Về An Ninh - trật tự xã hội: Đã xảy ra 126 vụ (tăng 11 vụ), tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 19 vụ (tăng 02 vụ). Trong đó tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 113 vụ (tăng 06 vụ) một số tội phạm diễn biến phức tạp, tính chất, phương thức, thủ đọan phạm tội nguy hiểm hơn. Trong đó tội phạm, trộm cắp tài sản chiếm 43,65%. Đáng chú ý xảy ra liên tiếp 02 vụ đối tượng tạo hiện trường giả cướp tài sản. Tai nạn giao thông đường bộ, xảy ra 15 vụ (tăng 09 vụ), chết 06 người (tăng 02 người), bị thương 19 người (tăng 12 người). Va chạm xảy ra 39 trường hợp (tăng 07 trường hợp), bị thương 60 người. Xảy ra 01 vụ 07 đối tượng chạy xe lạng lách trên đường băng sân bay cũ va chạm làm chết 02 người bị thương 05 người. Cháy nổ xảy ra 04 vụ (Trong đó, 03 vụ cháy thiệt hại tài sản trên 430 triệu đồng (giảm 06 vụ); 01 vụ nổ bình ga làm chết 02 người, nguyên nhân là do bất cẩn trong sinh hoạt. Tai nạn xảy ra 08 vụ chết người (có 02 người khách du lịch). Thiên tai làm chìm 05 phương tiện đánh bắt hải sản và 01 tàu hàng. Xử phạt 226 trường hợp lấn chiếm lòng lề đường với số tiền 31,3 triệu đồng; ban hành quyết định xử phạt đối với 07 trường hợp trong lĩnh vực xây dựng 177,5 triệu đồng.

Công tác xây dựng chính quyền: Ban hành 03 quyết định điều động, bổ nhiệm; miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND và phê chuẩn chức danh Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn,….Ban hành quyết định kỷ luật 11 trường hợp; quyết định nâng lương cho 276 trường hợp, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho 40 trường hợp và nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo cho 1.190 trường hợp; quyết định khen thưởng theo chuyên đề và đột xuất cho 288 cá nhân và 164 tập thể, khen thưởng thường xuyên cho 30 tập thể đạt danh hiệu LĐTT, 05 tập thể đạt Đơn vị tiên tiến, tặng 76 giấy khen tập thể, 184 cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở, 1.228 cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, tặng 296 giấy khen cá nhân cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn,….Trao tặng Huân, Huy chương kháng chiến chống mỹ cứu nước cho cán bộ là đối tượng trực tiếp tham gia chiến đấu và nhân dân là người có công cách mạng; trao tặng cờ và bằng khen cho các xã, thị trấn đạt nhất, nhì, ba cụm. HĐND các xã thị trấn tổ chức tốt các kỳ họp đúng theo luật định, tiếp xúc cử tri 61 cuộc, có 2.372 cử tri tham dự. Các ý kiến, kiến nghị của cử đã được Thường trực UBND huyện trả lời trước và sau các kỳ họp HĐND các xã, thị trấn.

- Công tác Dân tộc, tôn giáo: UBND huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp khảo sát nắm vững đời sống, việc làm của đồng bào các dân tộc thiểu số sống trên địa bàn huyện, thực hiện tốt chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Đôn đốc các xã, thị trấn xét cấp dụng cụ chứa nước sạch cho 11 hộ, hỗ trợ sửa chữa nhà cho 07 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với tổng số tiền 66,1 triệu đồng. Tặng 79 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách là người dân tộc thiểu số với số tiền 27,2 triệu đồng nhân dịp tết Nguyên đán năm 2013; hỗ trợ vay vốn theo Quyết định 29/2013/QĐ-TTg cho 01 hộ dân tộc thiểu số với số tiền 5 triệu đồng.

- Công tác tiếp dân: Toàn huyện tiếp dân được 1.922 lượt công dân (Tiếp dân thường xuyên 1.670 lượt người, định kỳ và đột xuất được 252 lượt người). Tiếp nhận 660 đơn (trong đó 06 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết), đã giải quyết 439/654 đơn, tồn 215 đơn. Đã thực hiện xong 16/20 quyết định có hiệu lực pháp luật.
Nhận xét, đánh giá:

Nhìn chung, tình hình kinh kế - xã hội trong 9 tháng đầu năm 2013 tiếp tục tăng trưởng khá (GDP) tăng 21,97%. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ như: Du lịch - dịch vụ, sản xuất công nghiệp – TTCN và sản lượng khai thác thủy sản. Lượng khách du lịch đến Phú Quốc tăng cao so với cùng kỳ; các công trình dự án lớn tiếp tục được triển khai thi công, công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư được tập trung chỉ đạo. Công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, chặt phá rừng, phòng chống lụt bão được tăng cường. Công tác giáo dục, y tế, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, đối thoại với công dân được tổ chức thường xuyên, đúng chính sách, pháp luật.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện có mặt còn hạn chế. Tranh chấp khiếu kiện vẫn còn phức tạp; số lượng án dân sự chưa được tổ chức thi hành và đơn khiếu nại còn tồn đọng nhiều; tiến độ triển khai xây dựng cơ bản thực hiện còn chậm so với nhu cầu hiện nay. Đặc biệt là bệnh đau mắt có chiều hướng gia tăng trong học sinh và trong cộng đồng dân cư. Công tác quản lý giá cả, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được chặt chẽ. Tình hình an ninh trật tự tội phạm diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông gia tăng. Thu ngân sách, XDCB, sản lượng nuôi trồng còn đạt thấp. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư còn nhiều bức xúc trong nhân dân, xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm đất nhà nước quản lý để thu mua, chế biến cá cơm sấy vẫn còn diễn ra chưa được xử lý triệt để. An ninh trên biển vẫn còn tình trạng tàu thuyền ngư dân Campuchia và ngư dân Việt Nam xâm nhập vùng biển lẫn nhau khai thác hải sản trái phép, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trên biển.

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2013

Trong 9 tháng đầu năm, được sự quan tâm của Tỉnh và Trung ương tập trung đầu tư cho phát triển Phú Quốc nên tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn có bước tăng trưởng khá. Tuy nhiên, tình hình vẫn còn khó khăn, nhiều chỉ tiêu chưa đạt sẽ tác động ảnh hưởng đến toàn bộ sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện như: Thời tiết không thuận lợi, dịch bệnh; tình hình an ninh trật tự, khiếu kiện sẽ còn diễn biến phức tạp. Từ nay đến cuối năm nhiệm vụ còn lại khá nặng nề, vì vậy đòi hỏi các cấp các ngành phải phấn đấu quyết liệt hơn để thực hiện đạt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Từ nhận định trên, UBND huyện cùng các ngành các cấp cần tập trung phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ, công việc trọng tâm sau đây:

1. Thủ trưởng các phòng, ban ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn rà soát lại các chỉ tiêu, công việc đã triển khai thực hiện trong 9 tháng đầu năm, chỉ tiêu nào đạt còn thấp, đề ra giải pháp đẩy mạnh thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2013. Đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách, XDCB năm 2014 của đơn vị, địa phương mình sớm thông qua UBND huyện để chủ động triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2014. Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý chặt chẽ biến động về giá cả hàng hóa trên thị trường, thực hiện đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, đấu tranh chống biểu hiện đầu cơ tích trữ để đột biến giá nhằm trục lợi bất chính của các thành phần kinh tế.

2. Tăng cường công tác thu ngân sách, tập trung khai thác các nguồn thu. Phối hợp với Chi cục thuế và Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc để thu tiền sử dụng đất các dự án. Thực hiện tốt Chỉ thị 09/CP của chính phủ. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách, bảo đảm tốt cho chi hoạt động thường xuyên và chi đầu tư phát triển. Tiếp tục thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung triển khai thực hiện việc thu tiền sử dụng đất còn tồn đọng tại bộ phận tiến nhận vả trả kết quả huyện.

3. Tăng cường công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, quản lý và sử dụng đất đai; quản lý tốt nguồn tài nguyên khoáng sản, môi trường sinh thái, môi trường xã hội; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chế biến cá cơm sấy gây ô nhiễm môi trường. Tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng, tranh thủ các nguồn vốn, nhất là các hạng mục công trình đã được bố trí vốn giai đoạn 2012-2013; xây dựng nhà tình nghĩa, giao thông nông thôn. Hoàn thành việc xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện trình UBND tỉnh.

4. Triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm thiệt hại do thiên tai; duy tu sửa chữa các tuyến đường nhánh trên đảo. Tăng cường xử lý các vụ lấn chiếm đất rừng và lấn chiếm đất một số dự án trên toàn huyện. Các ngành chuyên môn tập trung huy động, phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham gia vận động nhân dân để giao đất trục lộ chính và các dự án đã bố trí vốn chương trình mục tiêu, vốn trung ương và các tuyến đường nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công vào cuối năm 2013. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chi trả các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư gắn với việc giao đất, thu hồi đất và giải quyết khiếu nại có liên quan.

5. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Ngành văn hóa – thông tin tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT thiết thực chào mừng các ngày Lễ, Tết, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12),…Tổ chức Lễ kỷ niệm 145 năm ngày hy sinh của anh hùng Dân tộc Nguyễn Trung Trực; tổ chức thu gom người lang thang xin ăn trên địa bàn thị trấn Dương Đông.

6. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh: Các ngành chuyên môn, các xã, thị trấn thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm; tổ chức tiêm vắcxin, kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn, nhất là vận chuyển từ bên ngoài nhập vào huyện đảo. Thường xuyên kiểm tra và xử lý các vi phạm về ATTP. Ngành y tế triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh trong nhân dân, nhất là sốt xuất huyết, sốt rét,…quản lý tốt hành nghề y dược tư nhân. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ và đầu tư ngân sách cấp trang thiết bị y tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

7. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông; mở các cao điểm kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, sắp xếp trật tự đô thị trên địa bàn huyện. Chuẩn bị tốt công tác phòng, chống cháy rừng 2013-2014.

8. Nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Quan tâm phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục, thể thao quần chúng trong các trường học, cơ quan, đơn vị, khu dân cư,…Các cơ quan chuyên môn phối hợp với các tổ chức đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn, các chức sắc tôn giáo thường xuyên, quan tâm đối với đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc thiểu số để nắm bắt và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng, các khó khăn vướng mắc và kiến nghị của đồng bào dân tộc, tôn giáo.

9. Tăng cường công tác quốc phòng – an ninh, nhất là an ninh trên vùng biển; duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; theo dõi nắm chắc tình hình ngoại biên và nội địa, kịp thời phát hiện mọi âm mưu, thủ đoạn của địch, bổ sung hoàn thiện các kế hoạch, phương án nhằm chủ động đối phó trong mọi tình huống xảy ra. Thực hiện có hiệu quả phòng, chống tội phạm và giải quyết các tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt bảo đảm tốt an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các ngày Lễ, Tết, ngày 22/12.

10. Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành chức năng của huyện trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng chính sách, pháp luật, tránh đơn thư gửi vượt cấp, khiếu nại đông người hoặc tồn đọng kéo dài nhằm hạn chế xảy ra điểm nóng, nhất là khiếu nại về bồi thường giải toả, tái định cư. Chú trọng công tác tiếp công dân, tăng cường hoà giải ở cơ sở, tổ chức đối thoại với công dân. Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các quyết định có hiệu lực pháp luật. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh về phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Một số hình ảnh tại Hội nghị


Kết luận Hội nghị:


Ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc phát biểu kết luận Hội nghị

UBND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Thủ trưởng các phòng, ban ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn rà soát lại các chỉ tiêu, công việc đã triển khai thực hiện trong 9 tháng đầu năm, chỉ tiêu nào đạt còn thấp, đề ra giải pháp đẩy mạnh thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2013. Đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thu – chi ngân sách, XDCB năm 2014 của đơn vị, địa phương mình sớm thông qua UBND huyện để chủ động triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2014. Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý chặt chẽ biến động về giá cả hàng hóa trên thị trường, việc thực hiện đăng ký giá, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, đấu tranh chống biểu hiện đầu cơ tích trữ để đột biến giá nhằm trục lợi bất chính của các thành phần kinh tế.

2. Tăng cường công tác thu ngân sách, tập trung khai thác các nguồn thu. Phối hợp với Cục thuế và Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc để thu tiền sử dụng đất, thực hiện tốt Chỉ thị 09/CP của chính phủ. Tăng cường công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân; đồng thời tăng cường kiểm tra, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế.

3. Tăng cường công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, công tác quản lý và sử dụng đất đai, đặc biệt là những hồ sơ còn tồn động và các trường hợp đã xét bố trí tái định cư của một số dự án; quản lý tốt nguồn tài nguyên khoáng sản, môi trường sinh thái, môi trường xã hội; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chế biến cá cơm sấy ô nhiễm môi trường. Các ngành chức năng thường xuyên tổ chứ tuần tra, kiểm tra việc bảo vệ rừng, xử lý kiên quyết đối với những hành vi bao chiếm, lấn chiếm đất rừng, chặt phá rừng, mua bán động vật hoang dã quý hiếm. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ XDCB, giải phóng mặt bằng, tranh thủ các nguồn vốn, nhất là các hạng mục công trình đã được bố trí vốn giai đoạn 2012-2013; xây dựng nhà tình nghĩa, giao thông nông thôn. Hoàn thành việc xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn huyện trình UBND tỉnh.

4. Triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm thiệt hại do thiên tai; duy tu sửa chữa các tuyến đường nhánh trên đảo. Giải quyết dứt điểm các vụ lấn chiếm đất rừng và lấn chiếm đất một số dự án trên toàn huyện. Các ngành chuyên môn tập trung huy động, phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham gia vận động nhân dân để giao đất trục lộ chính và các dự án đã bố trí vốn chương trình mục tiêu, vốn trung ương và các tuyến đường nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công vào cuối năm 2013. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ lập phương án, thẩm định, phê duyệt và tổ chức chi trả các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư gắn với việc giao đất, thu hồi đất và giải quyết khiếu nại có liên quan.

5. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh: Các ngành chuyên môn, cơ quan thú y, các xã, thị trấn thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh gia súc, gia cầm; tổ chức tiêm vắcxin, kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn, nhất là vận chuyển từ bên ngoài nhập vào huyện đảo. Thường xuyên kiểm tra và xử lý các vi phạm về ATTP. Ngành y tế triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bệnh trong nhân dân, nhất là sốt xuất huyết, sốt rét,…quản lý tốt hành nghề y dược tư nhân. Tổ chức thu gom người lang thang xin ăn trên địa bàn thị trấn Dương Đông và tổ chức Lễ kỷ niệm 145 năm ngày hy sinh của anh hùng Dân tộc Nguyễn Trung Trực.

6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảm bảo quốc phòng – an ninh; tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, thực hiện các kế hoạch, phương án chủ động đối phó trong mọi tình huống xảy ra; thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện. Triển khai thực hiện có hiệu quả phòng, chống tội phạm và giải quyết các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Chuẩn bị tốt công tác phòng, chống cháy rừng 2013-2014.

7. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết kịp thời các yêu cầu của tổ chức và nhân dân, gắn với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ở các ngành, địa phương. Tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành chức năng của huyện và xã, thị trấn trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng chính sách, pháp luật, tránh đơn thư gửi vượt cấp, khiếu nại đông người hoặc tồn đọng kéo dài nhằm hạn chế xảy ra điểm nóng, nhất là khiếu nại về bồi thường giải toả, tái định cư. Chú trọng công tác tiếp công dân, thực hiện hoà giải ở cơ sở, tổ chức đối thoại với công dân. Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các quyết định có hiệu lực pháp luật.


Họp thành viên UBND huyện mở rộng tháng 10 năm 2013

Tin, Ảnh: Tấn Hà


Các tin khác:

Thông báo về việc xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Báo cáo công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách và đầu tư XDCB quý I năm 2019.
....................................................................................................................
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức cấp xã 2018.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Các tin khác: