en-USvi-VN
THÔNG BÁO
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH THÔNG BÁO GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN PHÚ QUỐC
....................................................................................................................
Thông báo về việc đăng ký nhu cầu thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2020
....................................................................................................................
Thông báo về việc phối hợp mở tài khoản ngân hàng để tích hợp dịch vụ công trực tuyến.
....................................................................................................................
Tham gia cuộc thi ảnh " Nét đẹp Công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Thông tin tuyên truyền
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Tình hình kinh tế - xã hội huyện Phú Quốc 6 tháng đầu năm 2018.

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI

* Về Kinh tế

Kinh tế trong 6 tháng phát triển ổn định; Đa số các ngành đều tăng so với cùng kỳ, riêng ngành nông nghiệp giảm do diện tích sản xuất nông nghiệp giảm và giá hồ tiêu tiếp tục giảm so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất tăng 22,05% so cùng kỳ và đạt 55,73% so kế hoạch. Trong đó, nông nghiệp giảm 6,82%; Lâm nghiệp tăng 14,29%; Thuỷ sản tăng 3,49%; công nghiệp tăng 5,56%; Xây dựng tăng 32,78%.

- Thương mại - du lịch và dịch vụ, ước tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trong 6 tháng đạt 25.800 tỷ đồng, đạt 71,62% so với kế hoạch, tăng 38,08% so cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 5.450 tỷ đồng, tăng 17,14% so cùng kỳ. Thu hút được 1,47 triệu khách, đạt 54,63% so kế hoạch, tăng 11,54% so cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế là 454.121 khách, đạt 56,06% so kế hoạch, tăng 11,57% so với cùng kỳ.

- Sản xuất công nghiệp tăng trưởng ổn định; Ước giá trị sản xuất 2.505 tỷ đồng, đạt 35,51% kế hoạch, tăng 5,56% so cùng kỳ. Một số ngành tăng khá như: Mực khô tăng 45,34%, điện thương phẩm tăng 24,21%...

- Khai thác, nuôi trồng thủy sản, ước giá trị sản xuất thủy sản được 2.134 tỷ đồng, đạt 53,89% kế hoạch, tăng 3,49% so cùng kỳ. Ước tổng sản lượng thủy sản được 101.784 tấn, đạt 50,64% so kế hoạch, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác 101.340 tấn, đạt 50,67% so kế hoạch, tăng 1,53% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng được 444 tấn, đạt 44,4% so với kế hoạch, giảm 21,97% so với cùng kỳ.

- Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, ước giá trị sản xuất nông nghiệp được 123 tỷ đồng, đạt 50,62% so với kế hoạch. Sản lượng tiêu thu hoạch đạt 755 tấn, tăng 0,67% kế hoạch, tăng 1,34% so với cùng kỳ; diện tích tiêu hiện có 390ha, giảm 130ha so với cùng kỳ. Chăn nuôi được duy trì và phát triển ổn định. Trái cây các loại đạt 1.971 tấn, giảm 15% so với cùng kỳ.

- Giao thông vận tải, ước khối lượng vận chuyển hàng hoá được 7,37 triệu tấn, tăng 32,55% so cùng kỳ. Vận chuyển hành khách được 7,8 triệu lượt, tăng 8,86% so cùng kỳ. Trong đó, đường bộ đạt 3,95 triệu lượt, tăng 11,41% so cùng kỳ; đường biển đạt 3,85 triệu lượt, tăng 6,35% so cùng kỳ; đường hàng không đạt 1,975 triệu lượt, tăng 20,43% so cùng kỳ.

- Thu ngân sách: Tập trung khai thác tốt các nguồn thu, tổng thu ngân sách trong 6 tháng được 2.514,420 tỷ đồng, đạt 58,47% dự toán (nếu loại trừ thuế xuất nhập khẩu thì thu 2.129,420 tỷ đồng, đạt 49,52% dự toán). Trong đó, số thu phân cấp huyện quản lý 1.717,420 tỷ đồng, đạt 66,23% dự toán, tăng 21,85% so cùng kỳ (nếu loại trừ thuế xuất nhập khẩu thì thu 1.332,420 tỷ đồng, đạt 51,39% dự toán, tăng 23,72% so với cùng kỳ); thu tiền sử dụng đất, thuê đất 705,549 tỷ đồng. Chi ngân sách thực hiện 955,709 tỷ đồng, đạt 61,40% so với dự toán, tăng 31,12% so với cùng kỳ. Trong đó, chi thường xuyên 217,122 tỷ đồng, chi trợ cấp ngân sách xã 21,010 tỷ đồng.

- Công tác quản lý và bảo vệ rừng được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đã tổ chức tuần tra, truy quét 526 cuộc, có 1.893 lượt người tham gia, di dời và huỷ bỏ nhiều nhà tạm, cây trồng trái phép ra khỏi rừng,...Ban hành 32 quyết định xử phạt với tổng số tiền trên 420 triệu đồng.

- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, quản lý đô thị và trật tự xây dựng được tập trung, Tổ Kiểm tra 3399 của huyện tiếp tục kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến đất đai, xây dựng và môi trường trên địa bàn. Ban hành 06 Quyết định xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng với số tiền 180 triệu đồng; 08 Quyết định gia hạn thời gian cưỡng chế, 09 Quyết định kiểm đếm bắt buộc và 07 quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và 02 quyết định cưỡng chế thu hồi đất (đã hoàn thành 02 Quyết định). Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu được 171 thửa; Giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 113 thửa. Ngăn chặn xử lý 228 vụ, 252 đối tượng khai thác khoáng sản không có giấy phép.

- Công tác bồi thường – hỗ trợ, tái định cư: Phê duyệt phương án bổ sung 12 dự án; Xét nguồn gốc đất cho 05 dự án với 207 hộ; Xét chuyển đổi nghề và ổn định đời sống cho 05 dự án với 112 hộ; Xét tái định cư cho 06 dự án với 109 hộ. Trong 6 tháng đã chi trả bồi thường, hỗ trợ được 678 hộ với số tiền 116,75 tỷ đồng.

- Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, ước khối lượng hoàn thành và giá trị cấp phát 661,668 tỷ đồng, đạt 35,40% so kế hoạch; trong đó, vốn tỉnh, Trung ương 103,764 tỷ đồng, đạt 46,01% so với kế hoạch; vốn huyện 557,904 tỷ đồng, đạt 33,94% kế hoạch.

- Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục theo dõi tiến độ các điểm trình diễn mô hình ứng dụng năm 2018 chuyển qua; Chỉ đạo xã giữ vững các tiêu chí đã đạt và nâng chất các tiêu chí vừa mới đạt. Đồng thời vận động nhân dân hiến đất, góp tiền để xây dựng giao thông nông thôn; đến nay đã vận động xây dựng được 28 tuyến đường, với tổng chiều dài 8,23km/10km, tổng số tiền 12,6 tỷ (vốn đối ứng 8,11 tỷ đồng, còn lại nguồn vận động và tài trợ), đạt 82,3% so kế hoạch.

* Về văn hóa – xã hội

- Công tác chính sách xã hội được quan tâm thực hiện. Tổ chức các đoàn đi thăm chúc Tết và tặng quà các đối tượng chính sách, hộ nghèo, các lực lượng vũ trang,... với 2.152 suất quà với tổng số tiền 813 triệu đồng. Ban hành Quyết định trợ cấp xã hội cho 87 người; Chi mai tang phí, trợ cấp cho các đối tương chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội,… với số tiền trên 8,7 tỷ đồng. Xây dựng 05 căn và sửa chữa 05 căn nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách.

 - Công tác Giáo dục được duy trì tốt. Năm học 2018-2019, hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 99,32%; Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,82%. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp Mẫu giáo so với độ tuổi 1.565/2.581 đạt 60,6%; huy động học sinh cấp tiểu học ra học 6.299/6.300 học sinh, đạt 99,98% (trong đó trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%); cấp THCS huy động 195 lớp với 7.271 học sinh (tăng 04 lớp với 297 học sinh so với cùng kỳ). Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tiếp tục duy trì việc chiêu sinh các lớp Đại học, Cao đẳng và Trung cấp nghề; tổ chức thi tốt nghiệp nghề phổ thông cho 1.642 học sinh lớp 8, kết quả đậu tốt nghiệp 1.578 học sinh, đạt 97,7%.

- Về y tế, công tác khám và điều trị cho nhân dân được quan tâm tổ chức thực hiện khá tốt; Tổ chức khám, điều trị cho 122.551 lượt người, trong đó trẻ em dưới 6 tuổi 2.924 lượt; Điều trị nội trú 6.496 lượt; Bệnh sốt xuất huyết xảy ra 435 trường hợp (giảm 05 trường hợp). Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh không để các dịch bệnh bùng phát.

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, diễn ra khá sôi nổi nhằm chào mừng các ngày lễ, tết như tết Dương lịch, tết Nguyên đán năm 2019; kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 44 năm ngày giải phòng Miền Nam thống nhất đất nước,...Ban quản lý di tích Lịch sử Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam/Phú Quốc phục vụ 5.804 đoàn khách, có 108.021 lượt khách đến tham quan, trong đó có 24.087 lượt khách người nước ngoài.

- Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường được được tập trung chỉ đạo; triển khai kế hoạch thực hiện ngày vì môi trường Phú Quốc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, các doanh nghiệp và người dân trong địa bàn thực hiện dọn vệ sinh vào ngày thứ bảy đầu tiên của mỗi tháng từ đó nâng cao dần ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh của từng người dân; hướng tới sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm dần việc sử dụng các sản phẩm từ nhựa sử dụng một lần trong các hoạt động hàng ngày. Tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, quét ­dọn mặt đường. Tổng khối lượng rác thu gom trong 6 tháng là 26.929 tấn (tăng 4.261 tấn), thu phí với tổng số tiền trên 11 tỷ đồng.

Trương Sĩ

Các tin khác:

BẢN ĐỒ PHÚ QUỐC