en-USvi-VN
THÔNG BÁO
Thông báo về việc phối hợp mở tài khoản ngân hàng để tích hợp dịch vụ công trực tuyến.
....................................................................................................................
Tham gia cuộc thi ảnh " Nét đẹp Công đoàn và người lao động" trên mạng xã hội Facebook năm 2019.
....................................................................................................................
Thông báo về việc tập ngưng tiếp nhận hồ sơ xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Thông báo về việc xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Thông tin tuyên truyền
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
HĐND huyện Phú Quốc tổ chức Kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Chiều ngày 28/8/2018, HĐND huyện Phú Quốc tổ chức Kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự Kỳ họp có sự hiện diện của Ông Mai Văn Huỳnh – Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy Phú Quốc, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ và 39 đại biểu HĐND huyện Phú Quốc.

Kỳ họp thứ mười HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp UBND huyện báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017, thông qua Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách năm 2017; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện; Thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước huyện Phú Quốc năm 2017. Sau khi nghe các báo cáo, đại biểu đã thảo luận tại Hội trường và biểu quyết các nghị quyết trong kỳ họp.

Trương Sĩ

Các tin khác:

BẢN ĐỒ PHÚ QUỐC