en-USvi-VN
THÔNG BÁO
Thông báo về việc xét tuyển công chức cấp xã năm 2019.
....................................................................................................................
Báo cáo công khai tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách và đầu tư XDCB quý I năm 2019.
....................................................................................................................
Danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ xét tuyển công chức cấp xã 2018.
....................................................................................................................
Tìm kiếm theo ngày:
Thông tin tuyên truyền
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
................................................................................................
An toàn giao thông
................................................................................................
Bảo vệ môi trường
................................................................................................
Phổ biến pháp luật
Tập trung chuẩn bị các điều kiện để chăm lo Tết cho nhân dân.

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tại hội nghị trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2017, vào sáng ngày 13-1. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị .

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Vũ Hồng đánh giá cao những kết quả bước đầu trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh nhà, nhất là việc kiện toàn, củng cố, nâng lên về chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp gắn với đẩy mạnh liên kết sản xuất lúa gạo. Trong năm 2018, đồng chí Phạm Vũ Hồng yêu cầu các thành viên UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm chủ đề Tỉnh ủy đề ra là “Kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và tiếp tục tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”; tận dụng đà phát triển năm 2017, nỗ lực thực hiện thông điệp của Chính phủ thể hiện trong 10 chữ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. 

Để thực hiện hiệu quả 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đồng chí Phạm Vũ Hồng cho biết, sẽ giao nhiệm vụ, chỉ tiêu cho từng sở, ngành gắn với trách nhiệm và quyền hạn để thực hiện. Chẳng hạn, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng tổng hợp, huy động vốn đầu tư toàn xã hội, xây dựng cơ bản; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tốc độ tăng trưởng chính của ngành Nông nghiệp, tăng tốc độ giá trị ngành thủy sản, xây dựng nông thôn mới, đồng thời, tiếp tục tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ… Đồng chí lưu ý ngành Nông nghiệp phải nâng cao chất lượng công tác dự báo thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nguồn nước. “Phải tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo đề án tái cơ cấu của tỉnh; riêng tôm nuôi cần chuyển sang mô hình nuôi công nghiệp để tăng hiệu quả sản xuất”, đồng chí Phạm Vũ Hồng nhấn mạnh. 

Đồng chí Phạm Vũ Hồng đề nghị giám đốc các sở, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý và chấn chỉnh tinh thần, thái độ thực thi công vụ, phục vụ nhân dân, doanh nghiệp của cán bộ bộ phận một cửa; giám đốc các sở, chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý tốt các lĩnh vực có liên quan đến đất đai, quản lý đô thị, môi trường; đồng thời, các ngành, địa phương tập trung chuẩn bị các điều kiện để chăm lo Tết cho nhân dân, nhất là chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách… 

Trên cơ sở dữ liệu theo dõi của Chính phủ, năm 2017, UBND tỉnh được Chính phủ giao thực hiện 153 nhiệm vụ, đến nay, tỉnh đã hoàn thành 135 nhiệm vụ theo đúng yêu cầu; hoàn thành đạt và vượt 17/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. Thực hiện các chương tình, đề án, dự án theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, năm 2017, UBND tỉnh phê duyệt và trình phê duyệt 14 nội dung. Tính đến nay, đã hoàn thành 30/34 nội dung. Đối với các chương trình, đề án, dự án UBND tỉnh giao các sở, ngành thực hiện, đến nay, đã thực hiện hoàn thành 36/61 nội dung, các nội dung còn lại đang trong quá trình thực hiện. 

Năm 2017, tỉnh ta đã triển khai xây dựng 169 cánh đồng lớn, sản xuất lúa theo chuẩn VietGAP với diện tích lúa chất lượng cao chiếm hơn 75%. Hạ tầng nuôi trồng thủy sản tiếp tục được tập trung đầu tư ở những vùng trọng điểm, nhất là vùng nuôi tôm, cùng với chính sách hỗ trợ, khuyến khích kịp thời và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào nuôi trồng đã giúp nâng cao giá trị ngành nuôi trồng thủy sản. Sản xuất công nghiệp giữ được đà tăng trưởng, nhiều sản phẩm có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ. Đầu tư công có giá trị hoàn thành và giải ngân vốn tăng cao nhất trong 3 năm qua; nhiều công trình trọng điểm về giao thông, y tế, nông nghiệp được chỉ đạo quyết liệt đảm bảo tiến độ đầu tư. Tỷ lệ nhựa hóa hoặc bê tông hóa đường giao thông nông thôn đạt 381,4km, đạt 116,3% kế hoạch năm. Lượng khách du lịch đến tỉnh vượt mốc 6 triệu lượt khách, tăng 7,84%. Năm 2017 là năm đầu tiên chỉ tiêu xuất khẩu vượt kế hoạch sau nhiều năm liền không đạt, vượt 17,5%, tăng 34,3% so cùng kỳ. Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường. Công tác an sinh xã hội và thực hiện chính sách đối với người có công thực hiện khá tốt. Giải quyết việc làm, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm vượt chỉ tiêu kế hoạch… Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội ổn định. 

Trong phần thảo luận tại hội nghị, nhiều địa phương cho rằng, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm qua có nhiều đổi mới, nhất là việc Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đoàn công tác làm việc tại các huyện, kịp thời giúp các địa phương tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Dịp này, UBND huyện Kiên Lương kiến nghị, trong bối cảnh sản lượng xi măng của tỉnh dư thừa, sức cạnh tranh không cao, UBND tỉnh cần xem xét lại các dự án sản xuất xi măng chuẩn bị triển khai tại Kiên Lương. Để tăng cường công tác quản lý tình hình nuôi chim yến, UBND TP. Rạch Giá kiến nghị tỉnh sớm có quy định tạm thời để địa phương có cơ sở xử lý các trường hợp vi phạm. Liên quan đến tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, UBND huyện Hòn Đất đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư điện phục vụ nuôi tôm, bơm tát quy mô lớn, đồng thời, nên tổ chức hội nghị bàn sâu mối liên kết “4 nhà”, trong đó, chỉ ra những việc làm cụ thể của tỉnh, huyện, nhà khoa học và nhà nông để thực hiện hiệu quả hơn… 

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 1-1-2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018./.

Theo https://www.kiengiang.gov.vn

Các tin khác:

BẢN ĐỒ PHÚ QUỐC